Prices

Starters 8 Euro Pasta 7 Euro Meat with vegetables 8 Euro Mix of cheese 5 Euro Dessert 3 Euro Taste […]

Menu Castelmagno

Two starter Pasta with Castelmagno cheese Dessert Price: 15 Euro Natural water is included Wine: 1 glass 2 Euro – […]

Menu Cheeses

Three starter Pasta with Castelmagno cheese Cheese tasting with honey and jam Price: 20 Euro Natural water is included Wine: […]

Menu of the day

Starter Pasta Meat with vegetables Dessert Price: 19 Euro Natural water is included Wine: 1 glass 2 Euro – 1/4 […]

Tasting Menu

Four starters Pasta Meat with vegetables Dessert Price: 23 Euro Natural water is included Wine: 1 glass 2 Euro – […]